Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Stravovacie a ubytovacie služby
Číslo faktúry: 002/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Puncový úrad SR
Sídlo: 814 56 Bratislava, Medená 10
IČO: 00002551
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Stravovacie a ubytovacie služby
Dátum vystavenia: 10.01.2019
Cena s DPH: 711,60 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: OB180102
Interné údaje
Interné ID 2100002


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha