Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Občerstvenie
Číslo faktúry: 013/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Sídlo: 812 35 Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 1
IČO: 42181810
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Občerstvenie
Dátum vystavenia: 11.02.2019
Cena s DPH: 45,60 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 10969/SL
Interné údaje
Interné ID 3100013


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha