Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja
Číslo faktúry: 016/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: OTEZA s. r. o.
Sídlo: 036 01 Martin, Robotnícka 14/9856
IČO: 36002828
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja
Dátum vystavenia: 09.04.2019
Cena s DPH: 10,50 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 24/2018
s objednávkou:
Interné údaje
Interné ID 2100016


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha