Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Faktúry - dobropisy - rok 2019 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 100,08 € 07.01.2019
002/2019 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 316,53 € 15.01.2019
003/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 25,57 € 18.01.2019
004/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 1,80 € 25.01.2019
005/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 5,76 € 01.03.2019
006/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 24,18 € 25.03.2019
007/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 27,19 € 02.04.2019
008/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 5,76 € 10.04.2019
009/2019 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 184,28 € 12.04.2019
010/2019 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 233,17 € 15.05.2019
011/2019 Ryba Košice spol. s r. o. Potraviny - dobropis 18,38 € 17.05.2019
012/2019 Ryba Košice spol. s r. o. Potraviny - dobropis 22,40 € 14.06.2019
013/2019 Východoslovenská energetika a. s. Potraviny - dobropis 170,09 € 18.06.2019
014/2019 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 9,60 € 18.06.2019