Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Faktúry odberateľské - rok 2019 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 15,00 € 03.01.2019
002/2019 Puncový úrad SR Stravovacie a ubytovacie služby 711,60 € 10.01.2019
003/2019 Puncový úrad SR Miestny poplatok 42,00 € 10.01.2019
004/2019 Puncový úrad SR Občerstvenie 45,70 € 10.01.2019
005/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 167,20 € 30.01.2019
006/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 11,00 € 30.01.2019
007/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 243,00 € 04.02.2019
008/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 15,00 € 04.02.2019
009/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 316,40 € 07.02.2019
010/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 24,00 € 07.02.2019
011/2019 Ministerstvo životného prostredia SR Stravovacie a ubytovacie služby 393,30 € 11.02.2019
012/2019 Ministerstvo životného prostredia SR Miestny poplatok 26,00 € 11.02.2019
013/2019 Ministerstvo životného prostredia SR Občerstvenie 45,60 € 11.02.2019
014/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 617,40 € 05.04.2019
015/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 42,00 € 05.04.2019
016/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 10,50 € 09.04.2019
017/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 636,80 € 20.05.2019
018/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 45,00 € 20.05.2019
019/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 526,50 € 23.05.2019
020/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 46,00 € 23.05.2019
021/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 694,50 € 07.06.2019
022/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 58,00 € 07.06.2019
023/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 453,10 € 10.06.2019
024/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 20,00 € 10.06.2019
025/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Občerstvenie 101,86 € 10.06.2019
026/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 1 617,20 € 13.06.2019
027/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 114,00 € 13.06.2019
028/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Stravovacie služby 853,50 € 21.06.2019
029/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Občerstvenie 172,73 € 21.06.2019
030/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Občerstvenie 49,02 € 02.07.2019
031/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 9,00 € 08.07.2019