Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Faktúry odberateľské - rok 2019 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 15,00 € 03.01.2019
002/2019 Puncový úrad SR Stravovacie a ubytovacie služby 711,60 € 10.01.2019
003/2019 Puncový úrad SR Miestny poplatok 42,00 € 10.01.2019
004/2019 Puncový úrad SR Občerstvenie 45,70 € 10.01.2019
005/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 167,20 € 30.01.2019
006/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 11,00 € 30.01.2019
007/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 243,00 € 04.02.2019
008/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 15,00 € 04.02.2019
009/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 316,40 € 07.02.2019
010/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 24,00 € 07.02.2019
011/2019 Ministerstvo životného prostredia SR Stravovacie a ubytovacie služby 393,30 € 11.02.2019
012/2019 Ministerstvo životného prostredia SR Miestny poplatok 26,00 € 11.02.2019
013/2019 Ministerstvo životného prostredia SR Občerstvenie 45,60 € 11.02.2019
014/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 617,40 € 05.04.2019
015/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 42,00 € 05.04.2019
016/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 10,50 € 09.04.2019
017/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 636,80 € 20.05.2019
018/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 45,00 € 20.05.2019
019/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 526,50 € 23.05.2019
020/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 46,00 € 23.05.2019
021/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 694,50 € 07.06.2019
022/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 58,00 € 07.06.2019
023/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 453,10 € 10.06.2019
024/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 20,00 € 10.06.2019
025/2019 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Občerstvenie 101,86 € 10.06.2019
026/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 1 617,20 € 13.06.2019
027/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 114,00 € 13.06.2019
028/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Stravovacie služby 853,50 € 21.06.2019
029/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Občerstvenie 172,73 € 21.06.2019
030/2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Občerstvenie 49,02 € 02.07.2019
031/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 9,00 € 08.07.2019
032/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby 2 383,80 € 23.09.2019
033/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 156,00 € 23.09.2019
034/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady 1 762,30 € 26.09.2019
035/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 124,00 € 26.09.2019
036/2019 Úrad vládneho auditu Storno faktúry z dôvodu nesprávneho vyúčtovania 1 762,30 € 26.09.2019
037/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady 1 758,20 € 30.09.2019
038/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady 240,80 € 03.10.2019
039/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 16,00 € 03.10.2019
040/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady 238,50 € 10.10.2019
041/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 20,00 € 10.10.2019
042/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady 354,40 € 18.10.2019
043/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 26,00 € 18.10.2019
044/2019 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 198,50 € 28.10.2019
045/2019 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby 119,30 € 28.10.2019
046/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 9,00 € 28.10.2019
047/2019 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 403,50 € 31.10.2019
048/2019 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 26,00 € 21.10.2019
049/2019 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 15,00 € 19.11.2019