Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2020


Centrálny register zmlúv

Faktúry odberateľské - rok 2020 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2020 Puncový úrad SR Ubytovacie a stravovacie služby 817,70 € 20.01.2020
002/2020 Puncový úrad SR Miestny poplatok 43,00 € 20.01.2020
003/2020 Puncový úrad SR Občerstvenie 148,35 € 20.01.2020
004/2020 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 885,50 € 03.02.2020
005/2020 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 58,00 € 03.02.2020
006/2020 Brantner Poprad Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 17,40 € 01.04.2020