Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2020


Centrálny register zmlúv

Faktúry odberateľské - rok 2020 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2020 Puncový úrad SR Ubytovacie a stravovacie služby 817,70 € 20.01.2020
002/2020 Puncový úrad SR Miestny poplatok 43,00 € 20.01.2020
003/2020 Puncový úrad SR Občerstvenie 148,35 € 20.01.2020
004/2020 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 885,50 € 03.02.2020
005/2020 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 58,00 € 03.02.2020
006/2020 Brantner Poprad Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 17,40 € 01.04.2020
007/2020 Alžbeta Batorová Preprava repatriovanej osoby - refaktúra Dopravnej zdravotnej služby 363,66 € 12.05.2020
008/2020 Barbora Švantnerová Preprava repatriovanej osoby - refaktúra Dopravnej zdravotnej služby 198,36 € 12.05.2020
009/2020 Miroslav Panis Preprava repatriovanej osoby - refaktúra Dopravnej zdravotnej služby 351,48 € 12.05.2020
010/2020 ROSING, s. r. o. Stravovacie služby repatriovaných osôb - zamestnancov 324,80 € 13.05.2020
011/2020 Berro s. r. o. Stravovacie služby repatriovaných osôb - zamestnancov 487,20 € 15.05.2020