Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2021 Späť

Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
Číslo faktúry: 010//2021
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: PBS-Michlík, s. r. o.
Sídlo: 059 19 Vikartovce, Nová 422/1
IČO: 47029251
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
Dátum doručenia: 12.01.2021
Cena s DPH: 90,00 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 22/2020
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 2020517


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha