Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2021 Späť

Diners Club - 12/2020
Číslo faktúry: 013/2021
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Diners Club International, s. r. o.
Sídlo: 811 06 Bratislava, Námestie Slobody 11
IČO: 35757086
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Diners Club - 12/2020
Dátum doručenia: 12.01.2021
Cena s DPH: 771,65 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 016/1/2005
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 86770121


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha