Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Detail objednávky - rok 2021 Späť

Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na rok 2021
Číslo objednávky: 014/2021
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Ing. Jaroslav Cehula - EKOS, EKOLOGICKÉ SLUŽBY
Sídlo: 058 01 Poprad, Karpatská 3314/7
IČO: 32881851
Detail objednávky
Popis objednaného plnenia: Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na rok 2021
Dátum vyhotovenia: 28.01.2021
Celková hodnota s DPH: 40,00 €
Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno a priezvisko: Ing. Dagmar Tešliarová
Funkcia: Riaditeľka organizácie
Poznámka:
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha