Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2021 Späť

Vodné, stočné a zrážky
Číslo faktúry: 032/2021
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.
Sídlo: 058 89 Poprad, Hraničná 662/17
IČO: 36500968
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Vodné, stočné a zrážky
Dátum doručenia: 01.02.2021
Cena s DPH: 2 114,28 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 34/2018
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 521102763


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha