Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2021 Späť

Poplatky VÚB - 1/2021
Číslo faktúry: 040/2021
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a. s.
Sídlo: 829 90 Bratislava 25, Mlynské nivy 1
IČO: 31320155
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Poplatky VÚB - 1/2021
Dátum doručenia: 09.02.2021
Cena s DPH: 39,13 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 17/2016
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 6002100602


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha