Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Detail objednávky - rok 2021 Späť

Skladacie hotelové prístelky s matracmi - 10 ks
Číslo objednávky: 039/2021
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: OXYGENIC s.r.o.
Sídlo: 252 25 Jinočany, Zahradní 396
IČO: 28938593
Detail objednávky
Popis objednaného plnenia: Skladacie hotelové prístelky s matracmi - 10 ks
Dátum vyhotovenia: 25.03.2021
Celková hodnota s DPH: 3 042,81 €
Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno a priezvisko: Ing. Dagmar Tešliarová
Funkcia: Riaditeľka organizácie
Poznámka:
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha