Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2021


Centrálny register zmlúv

Faktúry - dobropisy - rok 2021 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2021 Východoslovenská energetika a. s. Storno zúčtovaného dobropisu 221,98 € 11.01.2021
002/2021 innogy Slovensko s. r. o. Storno zúčtovaného dobropisu 2 049,40 € 12.01.2021
003/2021 Východoslovenská energetika a. s. Storno dokladu č. 3200803 -221,98 € 11.01.2021
004/2021 innogy Slovensko s. r. o. Storno dokladu č. 3200804 -2 049,40 € 12.01.2021
005/2021 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 221,98 € 11.01.2021
006/2021 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn - dobropis 2 049,40 € 12.01.2021
007/2021 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 559,18 € 09.02.2021
008/2021 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 456,77 € 06.03.2021
009/2021 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 207,19 € 09.04.2021
010/2021 Slovak Telekom, a. s. Vrátenie telefónu - dobropis 149,00 € 29.09.2021